Tidsskriftet
Den Norske Legeforening
Nr. 12 – 2019

Illustrasjon til forsiden av Tidsskriftet Den Norske Legeforening, nr. 12/2019, om fordelene (og usikkerheten) med bruk av lystgass på barn under mindre og smertefulle inngrep.

 
Legetidsskriftet-utgitt-forside-nr-12-2019.jpg

 

Tidsskriftet
Den Norske Legeforening
Nr. 6 – 2018

Illustrasjon til forsiden av Tidsskriftet Den Norske Legeforening, nr. 6/2018, om multiresistente bakterier (MRSA), overforbruk av antibiotika, spredningsrisikoen i bla. sykepleiemiljø, og et globalt grep som må tas på tvers av mange fagfelt. Tusen takk til Lotte Grønneberg for superfin AD-jobb atter en gang! Tanker bak løsningen: Jeg ønsket å visualisere glipp i prosedyre for sikring av spredning av MRSA bakterier på sykehus ved å skape et uttrykk hvor det strengt kontrollerte møter det organisk kaotiske. Personell med smittevern-bekledning i en abstrahert streng stil hvor eksponert hudområde er en gjennomfartkorridor for bakterien. Ved å legge til et ekstra nivå som viser til et arrogant overforbruk av antibiotika på en umiddelbar lettlest måte som flørter på grensen av klisjé kunne jeg formidle alvoret i tema, med en lettlest brodd, uten å bli for pretensiøst finger-pekende. To lag av narrative detaljer, bundet sammen i et kalkulert hierarki av størrelseskontrast og grafisk minimalisme.

 
1-Legetidsskriftet-nr-6-2018.jpg
10-Forside-Tidsskriftet-utg6-2018-Åge-Peterson-.jpg
5-Forside-Tidsskriftet-utg6-2018-Åge-Peterson-.jpg
7-Forside-Tidsskriftet-utg6-2018-Åge-Peterson-.jpg

 

Tidsskriftet
Den Norske Legeforening
Nr. 9 – 2017

Illustration for the cover of Tidsskriftet for Den norske legeforening, issue nr. 9/2017, about the geographical differences in advanced medical brain treatment, in Norway. Differences that also concerns given information about other types of illnesses and their respective treatment possibilities, depending on where you live. Drawn in Illustrator. Vector-traced main roads in Norway symbolizes the nerves of the brain.

 
Layout/design by Lotte Grønneberg.

Layout/design by Lotte Grønneberg.