Clients

D2 (Dagens Næringsliv)
Arkitektnytt
Aftenposten
Finansavisen
Psykologtidsskriftet
Tidsskrift for Den norske legeforening
Bielke&Yang
Tøyen boligbyggerlag
B-Open
Magasinet (Dagens Næringsliv)
Prosa
Bergens Tidende
Anti Inc. Bergen
Norsk Barneblad


Publishers

Blokk forlag
Gyldendal