Clients

D2 (Dagens Næringsliv)
Arkitektnytt
Finansavisen
Psykologtidsskriftet
Tidsskrift for Den norske legeforening
Bielke&Yang
B-Open
Magasinet (Dagens Næringsliv)
Prosa
Bergens Tidende
Anti
Norsk Barneblad


Publishers

Blokk forlag
Gyldendal