I won a Visuelt 2018 Diploma for illustrations for D2

Juryens kommentar: Moderne og særegen stil som beskriver fusjonen av kropp og datateknisk medisinsk utstyr. Det er sci-fi i nåtid, problemstillingen oppleves nær. Dette er kraftfulle motiver og god bruk av farger og kontraster. Et omfattende illustrasjonsarbeid som kompletterer teksten.